Четвъртата група


Характера на четвъртата група - Духовните хора 
Това са хора, които държат на отношенията си с другите.
Те не злорадстват, не унизяват, не съдят и не разнасят клюки.
Това са благородни и честни хора, които ценят времето си и го уползотворяват по най-добрия начин. Ценят семейството си, защитават го и заедно със семейството си служат на Бога.
Емоционално балансирани и уравновесени хора, стремящи се към справедливост, чистота и достойнство. Мразят греха от дъното на душата си, но се наслаждават в чистотата и искреността.
Правят много повече, отколкото сте ги помолили. Търсят начини да ви зарадват и да ви насърчат към вяра, любов и добри дела.
Непоколебими и борбени личности, непреклонни пред трудностите и проблемите на този свят. Те са целеустремени и отговорни, даващи всичко от себе си, знаейки, че Бог е тяхната подкрепа и утеха.

Не е тайна, че за да се постигне характер като този, се изискват усилия от наша страна. Истинския християнски характер не е плод на случайност, той е резултат от упорити целенасочени усилия.

Важна гледна точка в помощ на развиване на БЛАГОЧЕСТИЕТО в един човек са стиховете записани  във 2 Петрово 1:3-11.

3. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;
4. чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;
5. то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,
6. на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие,
7. на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.
8. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.
9. Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.
10. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.
11. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. (2 Петрово 1:3-11)

В стиховете срещаме думи като:

- Положете всяко старание
- Прибавете
- Постарайте се
- Изработвайте спасението си със страх и трепет. (Филипяни 2:12)
- Искайте, и ще ви се даде;
  търсете, и ще намерите;
  хлопайте, и ще ви се отвори. (Матей 7:7)

Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. (2 Йоан 1:8)

Необходима е АКТИВНОСТ!

Исус ни е осигурил възможности да се развиваме всеки път когато пожелаем.
Вратите за проява на нашата любов са отворени и когато искаме, можем да я проявим и да я развиваме. Чрез упражняване, тя ще се утвърди в нас.

Исус каза на учениците си, че нуждаещите хора са винаги около тях, и винаги има някого на когото можем да помогнем. Винаги има човек, който се нуждае от нашата лична помощ!

Добродетелите в нашите характери се изграждат (развиват)
чрез ПРАКТИКУВАНЕ и НАТРУПВАНЕ!

Една от тези добродетели е ВЯРНОСТТА!

Ето един хубав пример за изграждане на тази добродетел.
Всеки мъж е изкушаван, и всеки мъж ще бъде изкушен. 
Независимо дали има здрава семейна или приятелска връзка, всеки мъж ще мине през това изпитание. Дори да обича от сърце жена си, той ще се срещне един ден с изкушението на изневярата. Много е важно, какво ще направи точно тогава!
Ако един мъж издържи и не се поддаде на изкушението да изневери на партньорката си, то той е наистина скъпоценен човек, който истински обича жена си и е верен Божий служител и съпруг.


В Библията е записано:
25. Да НЕ пожелаеш красотата й в сърцето си;
      Да НЕ те улови с клепачите си;
26. Защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб;
      А прелюбодейката лови скъпоценната душа. (Притчи 6:25,26)


Скъпи мъже, адът ще бъде пълен с КРАСИВИ жени, с НАЙ-КРАСИВИТЕ жени!
Трябвали един мъж да заглежда жените? Какво му дава това, каква му е ползата?
Ако човек се замисли, ще открие, че реално няма полза от това.
Благородният и осъзнат мъж Е силен да не се поддава на красотата или съблазънта, която е около него. Той има свободата да избере чистотата на съвестта си, и той я избира със сърцето си. След това той има очи, с които може да каже на жена си, че я обича истински. Само нея!

Прелестта е измамлива и красотата е лъх;

но жена, която се бои от Господа, ТЯ ще бъде похвалена.
(Притчи 31:30)

Жените също имат дял в тези взаимоотношения, но това не е предмет на тази тема.

Какво става обаче, когато двамата партньори са се скарали или това е перманентното им отношение един към друг. Ако апатията и безразличието са обичайното отношение между съпрузите в някои семейства, и
ма голяма опасност тогава някои от двамата партньори, а може би и двамата, да потърсят друг човек, в който те да намерят разбиране и обич...
Затова взаимно трябва да се пазим и грижим един за друг, за да не допускаме такива неприятни ситуации помежду си.

13. Никой, който се изкушава, да не казва:
      Бог ме изкушава! Защото Бог не се изкушава от зло,
      и Той никого не изкушава.
14. А който се изкушава, се завлича и подлъгва
       от собствената си страст;
15. и тогава страстта зачева и ражда грях,
       а грехът, като се развие напълно ражда смърт. (Яков 1:13-15)


Верността към партньора ти
тренира верността ти към Бог.


Затова, ако искаш да развиваш тази добродетел – ВЕРНОСТТА, тогава 
НИКОГА НЕ ИЗОСТАВЯЙ ПАРТНЬОРА СИ!

"Навсякъде сме заобиколени от дяволски изкушения да следваме похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота. Само придържането към твърди принципи и строг контрол над апетита и страстите в името на Исус Христос, Победителя може да ни преведе със сигурност през този живот." (E. White, ЗР, май 1878 г.)

Може ли човек да бъде СЪВЪРШЕН?
Това е категория, която в абсолютния си смисъл важи само за Бога.
И все пак, може ли обаче ЧОВЕК да бъде съвършен?

Какво означава СЪВЪРШЕН?
В речника е записано срещу думата "съвършен": идеален, безпогрешен, образцов, примерен, непостижим, божествен, удивителен, перфектен, истински, ненадминат, недостижим, недосегаем, превъзходен...

Съвършен е онзи човек, който държи на отношенията си с другите и с Бог!

Именно затова Исус ни насърчава към нещо много важно:
- Ако си спомниш, че брат ти има нещо против тебе...
- Ако ти съгреши брат ти, и се покае, прости му...
- Петър пита: Господи, до колко пъти да прощаваме? Исус отговаря: До 70 пъти по 7!
- Спогаждай се с противника си, докато си още на пътя към съдилището.

Всичко това са примери, показващи, че Бог държи на отношенията!
И ако Той държи толкова много на тези неща между хората, то тогава Той по-малко ли ще държи на отношението към Него самия?
Защо Бог държи на отношенията толкова много?
Ето защо:
Трябва да имаш някой КОГОТО да обичаш,
ТОГАВА ЩЕ видиш ЯСНО ПРОБЛЕМИТЕ В характера си!

Ако обичаш, твоето сърце ще те заведе там,
където разумът ти дори не може да си представи!


Когато бях дете,
като дете говорех,
като дете чувствувах,
като дете разсъждавах;
откакто станах мъж,
напуснал съм детинското.
(1 Коринтяни 13:11)


ЗРЕЛОСТТА В ХАРАКТЕРА НА ЕДИН МЪЖ ИДВА ТОГАВА, 
КОГАТО МОЖЕ ДА ПОДДЪРЖА КОНТРОЛ НАД СЕБЕ СИ 
И ДА РЪКОВОДИ С НЕЖНА И ТЪРПЕЛИВА ЗАГРИЖЕНОСТ.

---
Можете да гледате видеото по тази тема на този линк:
Четвъртата група

Ако искате да свалите цялата презентация "Четвъртата група", можете да я свалите от следния линк: (Файла е качен на 11.11.2019 г.; Размер - 20 МВ)


Четвъртата група

Няма коментари:

Публикуване на коментар