11.11.2015 г.

Ще я познаеш по сърцето

Животът е като бал с маски и ние не знаем какви са хората, които се крият зад тях. Понякога минава време, докато те ни се разкрият и ние разберем всъщност какви са. Започването на приятелство е като един танц с човек, който не познаваш. Но нека ви разкажа една история. Може би някой ще познае себе си там.

Нашият герой се чувстваше объркан. Много пъти той беше танцувал с дами, които се представяха за едни, а всъщност бяха други. Външността изглежда за него беше нещо важно, понеже лесно се подлъгваше. Всеки път се вълнуваше, когато отиваше и предлагаше танц на дама, която въобще не познаваше. Може би предизвикателството, което се криеше в тази тайнственост, го привличаше. Той беше толкова доверчив и искрен. При него любовта много бързо пламваше. Стигаха му само няколко усмивки и две, три думи и той беше готов да даде сърцето си. Мислите си сигурно, че е повърхностен човек. Не, той просто искаше да обича и беше готов всеки път да даде всичко от себе си, независимо дали си струваше. Не беше се научил да се цени достатъчно, затова и често беше отхвърлян. Спомняше си всеки случай, когато сърцето му туптеше и той отиваше към една дама и я канеше на танц. Понякога му се подиграваха, друг път не му обръщаха никакво внимание, сякаш въобще не съществуваше.

Трудно преживяваше всичко. Много често плачеше. Дълбоко в себе си криеше тайна, която никой не знаеше. Никой не го беше карал да се чувства обичан и специален. Той не беше свикнал да получава, защото не се беше научил на това. Постоянно си мислеше, че не заслужава. Затова беше свикнал единствено да дава. Да, имаше нужда от изцеление. Някой, който да му покаже истината и да му помогне.

Много разочарования се таяха в сърцето му. Всеки път той рискуваше сърцето си и никой не знаеше това, което се случваше в него. Всички мислеха, че той е един усмихнат човек. Но тази усмивка беше просто една маска, която прикриваше разбитото му сърце. Сигурно се питате как въобще е оцелявал? Той се беше научил да понася всичко, колкото и тежко да бъде. Много пъти губеше надежда, но се опитваше да продължава. Изпълваше се с гняв, огорчение и ненавист. Всеки път се бореше с всичко това. Тази борба го съсипваше. Имаше моменти, в които плачеше с часове наред пред Бог.

Една голяма празнина имаше в него, която не можеше с нищо да я запълни. Самотата искаше да му бъде приятелка, но той я отблъскваше като подаряваше сърцето си на някой, който не го заслужаваше.

Сега отново стоеше самотен и замислен. Опитваше се да си отговори на хилядите въпроси, които идваха към него. Понякога се съмняваше в Божията любов, поради това което беше преживял. Но сега беше спокоен, макар и малко объркан. Тогава той стана от леглото си и реши да се помоли:

"Господи, идвам при Теб отново. Татко, не знам как да продължа! Всичко ми изглежда толкова объркано. Опитвам се да видя къде си Ти във всичко това, което се случва в живота ми. Много пъти просто не Те усещам. И този дявол не е спрял да ми говори какви ли не лъжи за Теб, за живота ми… Моля Те, помогни ми. Не искам да бъда сам. Искам просто да обичам някой и някой да обича мен. Знам, че съм нетърпелив и много пъти просто всичко обърквам. Сега вече не знам какво да правя! Къде е тя? Толкова пъти съм Те молил за нея. Не искам да се припознавам вече, а да я разпозная. Татко, моля Те отговори ми! Как да разбера, коя е тя?"

Той стоеше и сълзите се стичаха по лицето му. Не се знаеше колко време беше плакал, докато се молеше. Точно тогава в тишината се чу един тих и нежен глас:
"Ще я познаеш по сърцето!"

Изведнъж спря да плаче. Това беше моментът, в който осъзна грешката, която беше допускал всеки път. Той избираше момичетата по тяхната външност. В този момент разбра, че истинската красота на жената се крие в нейното сърце.

Той се усмихна. Сега вече знаеше какво да търси.

Автор: Венцислав Бонев


3.03.2015 г.

Силата на целта и поемането на отговорност

Как минава животът ви?

Изпълнен ли е с емоции, постижения, открития и вълнуващи преживявания или сте се потопили в монотонността на ежедневието и сте потънали в килията на апатията?

Имате ли ръководен принцип или дадена цел, която да ви придвижва напред или сте се оставили на различни събития да моделират живота ви?

Еднообразието, липсата на предизвикателства и добри емоции сломява духа, човек се отпуска, губи хъс за живот и започва да се чувства уморен, изцеден и демотивиран. Това постепенно води до пълно подчиняване на обстоятелствата. Живеейки по този начин, човек губи енергията и жизнеността си и остарява по-бързо.

Как да се мотивираме?

Как да се почувстваме живи, когато всички около нас са се превърнали в пионки, задвижвани от системата? Как да направим живота си цветен и да събудим в нас стремеж да вървим напред?

Много от нас се опитват да се спасят от еднообразието като се отдават на различни удоволствия и развлечения, и живеят единствено заради тях. Други се надяват, че един ден нещо ще се случи – ще спечелят от тотото, ще намерят по-хубава работа, ще срещнат любовта… Те очакват, че нещо отвън ще промени живота им напълно. Твърде малко вероятно е обаче някой ненадейно да почука на вратата и да ви направи жизнени и щастливи. Много рядко има нещо външно, което без вашата намеса ще ви донесе някаква радост.

Има едно могъщо средство, което ни прави устремени, което ни зарежда с енергия и ни стимулира, давайки ни възможност да се наслаждаваме на живота. Това е поставянето на цели и поемането на отговорност.

Разбира се, много от нас са определили какво искат от живота, имат мечти, гледат към желаното и очакват някакъв знак в живота си. Те обаче забравят нещо много важно - ДЕЙСТВИЕТО.

Мечтите са хубаво нещо, но без действие не се стига до реален резултат. Мечтателят вижда себе си на мечтаното място, заобиколен от приятелите, които би желал да има; пренася се мислено в света, пълен с преживявания, в който би желал да живее, но няма никаква представа как ще стане това. Той иска да постигне мечтата си, но е ПАСИВЕН, няма конкретен план или насока, която да следва. В този случай мечтата е просто едно бягство от реалността, красив мираж, който никога няма да бъде постигнат.

Действащият

Действащият не само мечтае, той си поставя конкретни цели, съставя си план и прави всичко необходимо, за да се приближи към желаното. Той не гледа на мечтата като на блян, като на красиво въображаемо островче, където да се оттегля от време на време, а я вижда като реална възможност, като красиво предизвикателство. Той има посока, към която да върви, има конкретен план. Действащият работи с ума и ръцете си, но също така твърдо разчита на Божествената намеса в неговия случай. Защото Бог е, който може да му даде правилната посока и силата, с която да постигне добрата цел докрай.

Помнете, че за да ви помогне някой друг, трябва самите вие да си помогнете! И ако желаете животът ви да поеме в определена посока, ВИЕ сте тези, които трябва да направите първата крачка.

Харесва ми какво казва по този повод Гьоте: „Има една елементарна истина, чието пренебрегване убива безброй идеи и прекрасни планове: в моментът, в който някой окончателно поеме отговорност, Провидението започва да му помага. Всичко се случва, за да подпомогне нещо, което никога не би станало.“

Когато вземем решение, когато набележим целта и започнем да действаме стъпка по стъпка, наистина става така, че започват да се случват неща, които да ни помагат - срещаме точните хора, обстоятелства се развиват така, че да ни посочат правилния път.

Когато човек вземе живота си в ръце и предприеме конкретни стъпки за промяна, нещата започват да се случват. Затова е важно, ако искате да направите промяна в живота си, да започнете да действате СЕГА!

План за действие

Съставете си план, поставете си конкретни цели (по-големи и по-малки), напишете на лист различни идеи и възможни варианти за действие. Действайте! Помнете, че е по-добре да опитате и да не успеете, отколкото да стоите на едно място и да не предприемате нищо. Колкото е по-конкретна целта ви, толкова по-насочена ще бъде силата ви.

Запитайте се какво искате да сте постигнали след една година! Какво точно искате да постигнете и какви стъпки възнамерявате да направите. Поставете си срокове. Това ще ви попречи да отлагате безкрайно процеса. Поемайте риск, защото само който рискува може да спечели!

Тази стъпка отключва потенциала ви и цяла поредица от събития, които могат променят живота ви. Вие не само искате, вие вече сте решени да действате. Тръгнали сте по пътя и няма връщане назад.

Разбира се, може да се наложи да се смени посоката, да се направи друг план, защото изниква нова идея или ситуация, но все пак ни е необходима отправна точка и решимост за действие. Няма как да се появят благоприятни възможности, преди да сме взели решение и преди да сме готови да действаме.

Оправданията

Кое ни пречи да поемем отговорност? Кое ни спира да бъдем дейни и да направим живота си вълнуващ, интересен и полезен?

На първо място - ОПРАВДАНИЯТА.
Всички причини, които изтъкваме за своята пасивност са всъщност оправдания и търсене на извинение. А какво би станало ако се откажем от търсенето на извинения?

Чели ли сте книгата „Не търси извинение!“ от Джей Райфънбари? Там той разказва за обучението си във военна академия в Уест Пойнт, където на войниците било забранено да се извиняват за свои грешки или провали, независимо дали са индивидуални или колективни. Този основен принцип бил въведен, за да бъдат насърчени да са силни и да поемат лична отговорност. Принципът „Нямам извинение, сър!“ накарал Джей да бъде решителен и да действа. Това толкова променило начина му на мислене, че  решил да го приложи в ежедневието си. Резултатите били удивителни. Той открил, че докато си намираме извинения и се оправдаваме с другите хора и с обстоятелствата, никога не бихме постигнали задоволителен резултат.

Затова, не търсете извинение! И когато започнете да си мислите - „колегите ми ме демотивират, нямам достатъчно пари, сам съм, в България е трудно, няма възможности“ и т. н., си кажете - „Стоп, нямам извинение“.

Помнете, че всичко, което изтъквате като причина да не действате и да не предприемете нищо, е само извинение. Изхвърлете от употреба извиненията и тогава ще можете да поемете отговорност.

Не търси извинение!

Запишете си този принцип и го поставете на видно място: Не търси извинение!

След като решите да не обвинявате другите и обстоятелствата за вашите действия или бездействие, вие ще се почувствате по-решителни и по-отговорни. Тогава ще можете да впрегнете енергията и талантите си в определената посока. Ние имаме силата да преместим планини дори, само ако знаем накъде да вървим.

Наличието на цел плюс поемането на отговорност ни води към по-добър и съдържателен живот.

Целта ни зарежда, мотивира, кара ни да бъдем дейни, да сме ентусиазирани и да се чувстваме живи. Тя ни води към нови предизвикателства и ни предпазва от отегчение, апатия и застой. Поемането на отговорност от своя страна ни привежда в състояние на готовност. Постигането на всяка мъничка цел носи безкрайно удовлетворение и засилва желанието ни за нови успехи.

Затова е от голямо значение да си поставяме цели. И когато постигнем една, да си набележим нова. Планът би ни помогнал тези цели да бъдат в определена последователност и да действаме стъпка по стъпка по много по-ефикасен начин, отколкото ако действаме без посока.

А вие какво мислите? Споделете вашето мнение. Кое ви мотивира и поддържа живо „пламъчето“ във вас? Търсите ли извинения за бездействието си и как се справяте с тях?

(Редактирана статия на Росица Вакъвчиева)

10.07.2013 г.

Доблестен мъж

Ако направим една статистика за това, какви жени харесват мъжете, ще попаднем на сравнително еднакви идеи. Жената тряба да знае какво иска, да е мила и добра, да се справя с домакинството, да може да гледа децата, да се подчинява и да не мърмори... и да се съобразява с мъжа.
Ако се задълбочим в изискванията, ще видим, че те могат да стигнат до свръхчовешки дълбини, което предполага наличието на неправилна представа за жената и нейната душевност. Нека не забравяме все пак, че тя не е робот, нито свръх-човек и нейните сили и възможности са ограничени. Разбира се, това не принизява жената, нито я прави по-малко човек! Напротив. Тя е толкова човек, колкото и мъжа. Така е създадена от нашия Творец и Спасител със същата сила на свободата да избира, със същата способност да бъде на необходимото духовно ниво.

Нужда от корекция

Пиша всичко това, защото според мен, мъжката преценка има нужда от корекция. Това би помогнало на мъжа да намери себе си, а също така и своето място в семейството и обществото. Само така той ще се чувства добре, а също така и неговата половинка.
Хайде мъже, нека да разгледаме два случая от живота, които биха ни помогнали по-добре да видим себе си!
Представете си, че живете с жена, която постоянно ви използва. Всъщност, тя е с вас само заради парите ви, заради имуществото ви или заради удоволствията, които й давате. Тя е с вас заради нещо, което може да измъкне от вас. Тя НЕ Е с вас заради вас самия - това, което сте. Една такава жена е използвачка и тя ще бъде с вас и ще ви „обича” до момента, в който нещата, които обича при вас са налични. В момента, в който любимите й неща изчезнат, ще се изпарят и „чувствата” й към вас, ще изчезне от вашия живот и самата тя. 
Има ли такива жени? Да, разбира се, че има. Те могат да бъдат разпознати по това какви интереси имат, когато са с вас. Рано или късно, това си проличава и всеки може да го види. И тогава мъжете си казват: „Е, какво да се прави, това са жените, просто трябва да се примирим с това положение. Всички жени са такива...” Но като че ли вътрешно в себе си не са съгласни това да е така.
И така, в случая имаме жена, която буквално ви използва и която няма свян да прави това. Гледа ви в очите и ви лъже, че ви обича. Дали явно или подмолно, тя ще прави това. Тя е жена, чиито интереси изцяло са ориентирани към материалните придобивки, а щастието в нейният живот зависи предимно от това колко дълбок е джобът ви и колко широки са пръстите ви... А, и до колко сте готови да й давате това, което тя иска.

Да обърнем медала

Нека сега да погледнем нещата от другата страна.
Представете си сега, точно обратната ситуация на описаната до тук.
Вие имате жена, която ви цени и уважава, независимо, че не успявате да се държите достатъчно добре с нея, и независимо колко пълен е джобът ви. Тя е жена, която силно държи на вас, която не само ви казва, че ви обича, когато нямате нищо, но и го доказва постоянно. Тя е готова да се жертва, независимо от обстоятелствата и трудностите около нея. Такава жена не се интересува от това, което имаш в банката или в гаража си. Тя държи да ти даде нещо много повече в живота си... Такава жена минава през огън и вода, за да постигне чистите намерения, които има за вас. Тя е готова да претърпи сърдечна болка и безкрайни безсънни нощи, но да бъде до вас, когато имате нужда. Винаги има свободата да си тръгне, но въпреки това тя остава до вас във всички обстоятелства... Никога не би ви напуснала в трудни моменти.
Хайде мъже, нека сложим ръка на сърцето и да кажем КАКЪВ МЪЖ заслужава една такава жена?

СПЕЦИАЛНА жена за СПЕЦИАЛЕН мъж

Помисли си, какъв мъж трябва да си ти, ако искаш да имаш такава съпруга – отговорна, вярна, искрена, сърдечна, трудолюбива, находчива, амбициозна, решителна, твърда, почтена, любезна и най-вече посветена.
Не мислиш ли, че една такава жена заслужава СПЕЦИАЛЕН мъж, който да я вдъхновява, който да пази такова съкровище и който даже трябва да превъзхожда нейните добри качества и предимства в характера, за да й бъде за пример?
Стандартът наистина е много висок. Има мъже, които никога не го достигат, но кой иска да се задоволява с ниски стандарти? Кой иска да има жена, която кръшка и е с теб само заради изгодата...
Красотата на доблестната жена е повече вътрешна, отколкото външна. Мъж, който е успял да СПЕЧЕЛИ такава жена за съпруга е наистина ДОСТОЕН за уважение мъж, защото такава жена не се печели лесно. Тя знае своята цена, тя знае и твоята... Тя не би позволила да се отдаде на някой, който не заслужава нейното внимание и саможертва. Не би се отдала на някой, който не може да партнира на нейните качества. Така че, ако не си доблестен мъж, не се надявай да спечелиш сърцето на такава жена. Ако се държиш като незряло момченце, не очаквай да бъдеш харесан от зряла жена.
Слабите мъже се страхуват от такива жени. Те даже се чувстват некомфортно и неприятно в тяхно присъствие. Един слаб и недостоен мъж, никога не би искал да бъде с такава достойна жена.

Има и изключения

Да, наистина има изключения, в които жени се смиляват за мъже – мъже, които не са се научили да бъдат мъже на място. В такива семейства жената ръководи всичко и тя е господарката на къщата не защото трябва да е така, а защото е принудена. Тя взема важните решения, тя движи нещата в дома, тя разпределя отговорностите и тя раздава задачите. В повечето случаи мъжа в такова семейство остава непроменен, въпреки добрия пример. Но това не е правилния модел за семейни отношения.

Правилен модел за семейство

Бог е казал, че правилния модел на семейството е друг. Глава на семейството винаги трябва да е МЪЖА, а не жената. Така Бог е поставил нещата! Тази йерархия е правилният модел – мъжа да носи най-големите отговорности. Той трябва да взема най-важните решения и той да поема вината за грешките. Моделът е такъв, защото отговаря точно на първообраза за Исус и неговата жена – църквата.

Кривите мъже

Истината е, че много мъже имат изкривени изисквания за жените именно защото те самите са криви. Това обаче принуждава нежната половина от човечеството да мисли и действа по погрешни начини, или пък да бъде смачкана под товара на вината или отчаянието... Мъжките изисквания принуждават жените да правят глупости, да се унизяват и да развалят имиджа си на жени.
Наблюдават се и жени, които стават „мъжкарани”. По този начин те правят лоша услуга на мъжете, като изземат „мъжките” функции. Така единственото, което остава на мъжа да прави, е просто да скръсти ръце, да стои и безразлично да казва: „Да, мила. Добре, мила. Както кажеш, мила.” Остава му единствено да прехапва устни и да мачка ръбовете на панталона си като виновно момченце.

ИСТИНСКИЯТ мъж търси и намира начин, по който да излезе от това пропаднало състояние, за да бъде добър пример за съпруг и баща на децата си, на близките и на приятелите си. Защото какъв син може да възпита един мъж, който се огъва пред обикновените обстоятелства, не знае своето място или своята реална цена?
По-лошото е, че много от мъжете осъзнават своето положение, но не дръзват да направят нещо, за да се променят, защото първо ги мързи и второ, по-изгодно им е да останат в това положение на „роби на обстоятелствата"... Предават се и оставят жената да вземе тяхната роля. Така самите те развалят модела и целта, за който са създадени като мъже.

Ролята на жената

Една жена трябва да те вдъхновява. Нейният начин на мислене, нейната реакция, нейното поведение, трябва да те дърпат напред. Това трябва да те въздига духовно – това е достойна за уважение и почит жена! За нея си струва да се бориш да я спечелиш, да се жертваш. А тя от своя страна ще даде всичко от себе си, ти да се развиваш духовно и да те подкрепя по всякакви възможни начини.
Това е красотата на връзката!
Една достойна и благородна жена много добре знае, че когато ти си на добро духовно ниво, всичко останало ще бъде наред в отношенията ви, в семейството, в духовността и живота. Тя много добре знае, че когато приоритетите са правилно поставени, резултатите със сигурност ще са налице и ще има благословение и добър успех.
Именно такава жена ще бъде толкова СПЕЦИАЛНА в твоите очи, че никога не ще помислиш за друга.

И така, мъже, не забравяйте, че Бог е на ваша страна!
Ако чувствате нужда от промяна, Той ще чуе вашата сърдечна молба!

А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство за слава на Исус Христос. (Филипяни 4:19)10.12.2012 г.

Съвет за създаване на връзка

Тя е страшно красива...

Когато едно момче хареса едно момиче външно (понеже мъжете харесваме в началото с очите си), то добре е преди това момчето много добре да опознае момичето без тя да разбере, че той я харесва. Добре е да я опознае без да й дава повод тя да си помисли каквото и да е. Така момичето ще се държи естествено, а не престорено, а момчето ще може да прецени непринудено дали харесва характера на това момиче или не, именно когато тя е естетсвена – такава, каквато всъщност е.

ГРУБА ГРЕШКА Е да се започне сериозна връзка между двама души, ако предварително те не се познават като приятели.

Изключително опасно е да се започне сериозна връзка с момиче с цел двамата да се опознаят, за да решат дали могат да създадат семейство.

Риска от нараняване и на двамата или поне на единия в този случай е много голям!

Защо казвам това?

Опасността идва от там, че вероятността една връзка да се разпадне в процеса на опознаването е огромна.

Ако ти започнеш една връзка без да познаваш добре отсрещния човек, с течение на времето може да дойде момент, в който ти вече да не го харесваш и просто да искаш всичко това да свърши колкото може по-скоро. Тогава настъпва момента, в който трябва да кажеш на човека: „Не те харесвам, искам да се разделим...” Това може да се окаже изключително ужасяващо за отсрещната страна, която е вложила огромни надежди за бъдещето и да го преживее много болезнено. Това може да се окаже доста облезнено и за теб. Защо всъщност да не си спестяваме тези болезнени преживявания?

Нека бъдем честни, че ако предварително познаваме един човек, може никога да не пожелаем да започнем връзка с него. Все пак има хора, които не ни допадат. Ние обаче поемаме този огромен риск, което не само, че не е оправдано, но е и много ОПАСНО.
Най-добрия вариант при създаването на сериозна връзка е, другия да бъде опознат като личност и да се види как той се държи в семейството си и с близките си. Едва тогава може да се предприеме крачката за предлагане на връзка.

Истината е, че на тази тема се говори много малко, а в повечето случаи медиите (главно вестници, телевизия и интернент) постоянно ни натрапват опорочени отношения, изградени на извратени вкусове, което допринася за много страдание, разбити сърца и стотици хиляди провалени семейства по целия свят.

Бог обаче НЕ одобрява такова отношение! Той е твърдо против това!

„Женитбата нека бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; 
защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.” (Евреи 13:4)

„Весели се младежо, в младостта си и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, и ходи по пътищата на сърцето си, и според каквото гледат очите ти! Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.” (Еклисиаст 11:9)

Бог уважава човешката личност. Той цени човешкото сърце, особено това сърце, което е изграденото от самия Него. Той счита за подло отношение и за виновен всеки, който подхожда с неуважение и без почит към отсрещния пол. Бог мрази някой да бъде нараняван и да страда, наранен от друг човек.


Защо ще искаш да развалиш нещо, което сам си създал?

Често пъти се получава така, че двама млади са започнали връзка и всички ги виждат заедно в продължение на 2-3 години. Близките очакват развитие на отношенията им. Но не само, че отношенията не се развиват, но двамата се разделят, наранени един от друг толкова силно, че повече не могат да се гледат.

След това хората си мислят: „О, тя е била с този.” или „Той е бил с това момиче.” Започва да се гледа непочтено на такива хора. Честта им се опетнява и авторитета им е сринат. На тях се гледа като на неразумни личности, които не знаят какво искат. Нещата се коментират, но никой не отива да им даде съвети!

Истината е, че в много от случаите момче и момиче създават връзка именно заради страстта от физическата близост, която се разгаря между тях. Но и Библията, и съвременния разумен свят потвърждават истината, че на тази база сериозна, трайна връзка и брак не могат да се изградят. 

В повечето случаи младите са обсебени от външната красота и единственото, което ги мотивира (и което те считат за любов), това е страстта към физическата близост. Те считат, че това е достатъчна причина да са заедно и да изградят своето семейство. Това обаче е огромна заблуда.

Страстта не е любов в идеалния смисъл на думата и тя не може да бъде основа за сериозни и трайни отношения. Тя е отношение под нивото на Божиите изисквания и в никакъв случай не може да е повод за създаването на каквато и да е одобрена връзка от Бога!
Един човек, който цени себе си и другия човек до себе си, никога не би допуснал такива опасни ситуации, в които някой ще бъде унизен или името му ще бъде опетнено.

Искам да кажа на милите дами (които вероятно ще прочетат това), че ако с вашия приятел/съпруг сте основали вашите отношения на основата на страстта, вероятността той да ви изневерява с други жени е над 90%. Не мисля, че това би ви харесало. И не мисля, че е правилно да свиквате с тази "мъжка черта" в своя партньор!

Ако обаче един мъж е подходил по правилния начин, със страх от Бога и с истинска любов в сърцето си, то той никога не би допуснал да се развали нещо, което е създал с мъдрост и с Божията убедителна подкрепа.


Резултатите

Много често, такива раздели от неуспешни връзки така изчерпват сърцето, че то става една безводна пустиня, в която има много страх, понякога омраза, а понякога и фатално безразличие дори към духовните и морални ценности. В такива случаи само Бог може да възстанови сърцето след всичко това, ако човека разбира се, не е загубил вярата си в Бога.

След такава раздяла, страха от предприемане на следващи връзки е нараснал до толкова, че има опасност този човек да пожелае да остане завинаги сам. Никой не иска да страда, след като веднъж е бил отхвърлен и наранен, затова предпочита да остане необвързан. Психолозите казват, че да бъдеш отхвърлен е много по-голям стрес, отколкото да загубиш любим човек и той вече не е в света на живите.

Ако искаме да бъдем достойни хора, трябва да бъдем изключително дискретни и да НЕ споделяме чувствата си с отсрещния пол докато не сме сигурни, че трябва да го направим и че ще бъдем правилно разбрани и оценени. Трябва да имаме своето здравословно самочувствие, което ще ни помогне да правим правилни избори в живота си.

"Повече от всичко друго което пазиш, пази сърцето си, 
защото от него са изворите на живота." (Притчи 4:23)


28.10.2012 г.

Какво са загубили мъжете днес?

Мъжете са загубили желание да общуват
Познавам мъже, които години наред носят болка в сърцето си за нещо, което се е случило дали в детството им, или във взаимоотношенията им с някоя жена. Тази тежест буквално ги смазва и те се чувстват неуверени, недоверчиви, наранени. В много мъже, където има болка, се открива и страх. Познавам и такива, които се боят да се разкрият, защото не искат да бъдат отхвърлени. Трудно е да бъдеш допуснат в техния свят, понеже той е тяхната индивидуална реалност.
Все повече жени се оплакват от липса на всякакво желание за общуване. Днес много мъже са спрели да се интересуват от душевния свят на своите съпруги. Затова можем да видим жени, които споделят това, което се случва в тях с някой друг. Понякога това е някой близък техен приятел или роднина. Мъже, изпълнени с непростителност, вина, гняв дори и омраза, затворени в себе си. Това е, което грехът причинява на много мъже днес.

Мъжете са загубили достойнството си
Един тълковен речник определя дума достойнство така: „Положително качество на човек, което се основава върху правилната самооценка, съзнаване на качества и самоуважение.”
Забелязали ли сте как все повече мъже не знаят кои са? Те са объркани! Интересното е, че много от информацията, която ни се поднася, е погрешна. Тя не изгражда мъже с достойнство.
Днес можем да видим мъже, които въобще не излъчват мъжественост. Една от причините е, че никой не ги е научил как да бъдат такива. Тук е моментът, в който искам да засегна ролята на бащата в семейството.
Познаваме ли момчета или мъже, които са израснали без бащи? Забелязали ли сме тяхната осакатеност? Всяко едно малко момче иска да прилича на своя татко. За него той е примерът на подражание и неговият герой. Но когато бащата липсва от дома – дали поради работа, развод или смърт, как израства това момче? Как ще стане мъж, след като няма пример, който да следва?

Мъжете са спрели да искат да бъдат татковци
Познавам много мъже, на които ще са им нужни може би години наред, за да станат тези, които Бог иска от тях. Причината не винаги е нежеланието, а липсата на пример.
Днес много мъже не знаят кои са, защото няма кой да им каже истината. Затова живеят както те си мислят, че трябва. За да има един мъж истинско достойнство, той трябва да разбере кой е в Христос. Но при много мъже точно грехът скрива личността на Исус Христос. Те живеят объркан живот, защото или не познават, или не искат да последват Христовия пример на мъжественост. Думи като ‘достойнство’ и ‘чест’ отдавна са изгубили значението за редица мъже. Можем да видим две крайности – егохолизъм или чувство за малоценност.

Мъжете са загубили чистотата на сърцето си
Всеки един от нас знае, че за да може един човек да запази сърцето си чисто, той трябва да се откаже напълно от греха. Факт е, че отвсякъде днес мъжете са атакувани с информация, която цели да омърси сърцата им. Но когато погледнем към Библията, разбираме, че можем да опазим сърцата си чисти, ако се оставим Бог да контролира живота ни.
Какво да кажем за мъжете, които години наред се борят с похот? Искам само да уточня, че някои дори не се борят – те са се предали на нея. Все повече мъже християни споделят, че имат сериозни проблеми с пожеланието и порнографията. Но това по никакъв начин не може да бъде прието като оправдание за греховете им: „Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?“ (Рим. 6:1–2)
Всъщност чистотата на сърцето е следствие от взаимоотношенията ни с Бог. Забелязал съм, че много мъже осъзнават греха, който извършват, но нежеланието им да го оставят е истинският проблем.

Мъжете са загубили желанието да поемат отговорност
Основната причина е неразбирането, което имат много мъже за това, кои са и какви са призовани да бъдат. Как да пожелаеш да направиш нещо, след като не се чувстваш уверен, че ще се справиш? Как да бъдеш уверен, след като не разбираш кой си и за какъв си призован да бъдеш? Страхът от провал живее в много мъже. Страхът, че няма да бъдат добри съпрузи, бащи, служители, работници. Това, от което имат нужда, е Исус, Който да ги измъкне от тази объркана реалност, в която живеят. Може ли един мъж да бъде отговорен? Разбира се, че може! Фил. 4:13: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя.“

Мъжете са загубили своята сериозност
Защо мъжете са спрели да държат на думата си? Какво означава да бъдеш мъж? Да бъдеш мъж означава да приличаш по характер на Господ Исус Христос. Обичам да си напомням тази мисъл, че синоним на мъжествеността е христоподобието. Как може един мъж да бъде сериозен, ако той въобще не разбира това, за което е създаден да бъде? Сериозността е черта на един изграден характер. Много мъже предпочитат да си останат завинаги деца и за тях не е проблем, че изглеждат несериозни. Това, което не разбират, е, че ако останат такива, ги очаква един провален живот. Дано повече млади момчета осъзнаят, че Бог ги предизвиква да израснат като сериозни мъже: „Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското“ (1 Кор 13:11).

Мъжете са загубили своята сила
Все повече можем да забележим явлението „смачкан“ мъж. Той изглежда натоварен, потиснат, безсилен. Мъже, които не са се научили да се справят със собствените си проблеми, те са ги изтощили. Дошъл е моментът, в който те са изгубили силата си и са се отчаяли. Мъже, затворени в своите крепости, тъгуващи за загубите си. От друга страна, жените очакват да черпят сила от тези мъже, а те са станали безсилни. Защо има толкова много самотни и изтощени мъже? Къде е тяхната сила? Истината е, че или не познават или са спрели да черпят от източника на тяхната сила. Да, мъжете могат да бъдат силни, но само, ако черпят сила от Бог. Няма смисъл от всичките опити, които правят някои мъже, за да се преборят с проблемите си, ако те самите са спрели да получават сила от най-силния. За всичко можем да имаме сила, ако Бог е нашата подкрепа.
Не знам колко мъже осъзнават тези думи, но сега е време, когато мъжете трябва да бъдат истински мъже – сериозни, отговорни, силни, с чисти сърца и посветени на Бог.

Статия от Венцислав Бонев
(съкратен вариант)

Очакванията на една търсеща жена

Мечтая за мъжа, който знае как да бъде мъж. Силен, със собствено мнение и позиции, с амбиции, за които прави всичко възможно да бъдат осъществени. С мечти, за които се бори всеки ден, за да ги превърне в реалност. Мъж, който може да носи отговорност за действията си. Мъж, който умее да признава грешките си и да се учи от тях. Мъж, чиято дума тежи и значи нещо. Мъж, който не се страхува и срамува да бъде спонтанен и чувствителен понякога. Мъж, който знае какво иска. Мъж, с по-силен характер от моя. Мъж, който обича и се бори за любовта си. Мъж, който не признава съществуването на думата „невъзможно“. Мъж със самочувствие и вяра в собствените си възможности. Mъж, за който усмивката ми ще бъде най-важна! Мъж, който държи ръката ми не само пред приятелите си, но и пред целият свят. Мъж, който се гордее с мен. Мъж, който е с мен, дори когато светът ми се срива из основи. Мъж, за когото съм предизвикателство. Мъж, който е предизвикателство. Мъж, който умее да ме приземява, когато летя твърде високо. И който умее да ме извисява, прегърнал ме между крилете си. Мъж, който ще ме накара да се чувствам така, както никога досега...

21.10.2012 г.

20 основни правила за здравословни отношения с партньора ви

Всеки от нас иска да обича и да бъде обичан, но това не винаги и не за всеки се оказва лесно. Психолозите ни помагат, като ни предлагат списък с 20 най-важни правила, които ще запазят и подобрят отношенията ни с най-близките хора:

1. От самото начало и двете страни трябва да знаят какво мисли другата за вашите отношения. Нали не искате да се влюбите в някого, който не желае да бъде искрен с вас?

2. Не бъркайте любовта със секса. Често сексуалните отношения и страст погрешно се приемат за любов.

3. Трябва да знаете какво искате от вашите отношения и открито да разговоряте за това със своя партньор. Много мъже и жени се страхуват да говорят и крият своите желания. В резултат на това се появява чувство на разочарование, защото те не получават това, което искат. Близостта не е възможна без честност.

4. Притежавайки различни умения и възможности, вие трябва да се стремите към една цел.

5. Научете се да уважавате своя партньор заедно със всичко, което го отличава от вас самите. Еднакви хора няма. И животът затова е интересен, защото сме различни.

6. Не трябва да се примирявате с недостатъците на партньора си. Идеални хора не съществуват, но от това как се отнасяме към недостатъците на другите, т.е. примиряваме ли се с тях или се опитваме да ги променим, зависи много. Ако нещо не ви устройва, открито говорете за това. Нека партньорът ви обясни защо постъпва така - вероятно ще постигнете съгласие.

7. Разрешавайте проблемите веднага, след като те се появят. Ако се отлагат, те ще се превърнат в лавина, която няма да остави и следа от вашите хубави отношения.

8. Учете се да се договаряте, т.е. да обещавате и да искате обещания. Времената, когато родителите са избирали половинките на вашите баби и дядовци, отдавна са минали. Днес всичко зависи само от вас.

9. Научете се да изслушвате партньора си. Тогава у него ще се появи чувството за подкрепа, която получава от вас.

10. Стремете се да си създадете чувство за близост. Близостта никога не се появява сама. А когато тя липсва, хората не са си интересни един на друг.

11. Споделяйте плановете си за бъдещето. Не разбирайте сватбата като договор, благодарение на който ще прекарате заедно целия си живот.

12. Спазвайте лична хигиена. Не трябва да се подценява ролята, която тя играе във вашите отношения.

13. Не забравяйте за секса. Той е един от важните елементи на вашите отношения. Разговорите под чаршафа след добър секс създават усещане за близост.

14. Никога не си лягайте да спите, ако изпитвате негативни чувства. Постарайте се да се освободите от тях преди съня.

15. Не се страхувайте да искате извинение. Всеки прави грешки и колкото по-рано ги поправим, толкова по-добре.

16. Вие трябва да зависите един от друг, но тази зависимост не трябва да бъде във всичко. Пълната зависимост от другия винаги прави и двамата нещастни.

17. Запазвайте самоуважението си и чувството за собствено достойнство. Вашата половинка ще ви обича по-лесно, ако и вие се обичате.

18. Украсете отношенията си с нови интереси. Заловете се с нещо, което никой от двамата преди не е правил.

19. Поделяйте си отговорностите. Колкото по-честно е вашето сътрудничество, толкова по-близки ще бъдат взаимоотношенията ви.

20. Отнасяйте се сериозно към здравето - то е залог за успеха на всеки тип отношения.

Източник: zdrave.bg